Ασφαλιστικές εισφορές module για το vtiger crm

vtiger crm module

Ασφαλιστικές εισφορές module για το vtiger crm

Στόχος ήταν να δημιουργήσώ μία ενότητα που θα σας δίνει την καλύτερη εικόνα τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων . Χρησιμοποιώντας το άρθρωμα μπορείτε πολύ εύκολα να το τροποποιήσετε να μάθετε τις ασφαλιστικές πληροφορίες του κάθε εργαζομένου.
Επιπλέον , μπορείτε να ορίσετε για κάθε ασφαλιστική εισφορά την κατάσταση , κατά προτεραιότητα , την περιγραφή του και άλλες σημαντικές και ευαίσθητες πληροφορίες . 

How to build android applications

Learn how to build android application

During the last decades, the android plays a crucial role in the development of mobile devices.